Artykuły:
Podstawy formalne roszczenia o wydanie niesłusznego wzbogacenia z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 roku
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 147 - 158
Pobierz artykuł PDF
Przestępstwa i wykroczenia w polskiej ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 roku
Prawo, Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 301 - 316
Pobierz artykuł PDF
Delikty nieuczciwej konkurencji w ustawie z 1926 r.
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 129 - 149
Pobierz artykuł PDF
Początki polskiego ustawodawstwa z zakresu ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych w dwudziestoleciu międzywojennym
Prawo, Studia historycznoprawne. Dla uczczenia pamięci profesora Edmunda Kleina, Strony 109 - 118
Pobierz artykuł PDF
Geneza, budowa i ważniejsze rozwiązania ustawy o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych z dnia 5 lutego 1924 roku
Prawo, Studia historycznoprawne, Strony 127 - 138
Pobierz artykuł PDF
Nadzwyczajni dwudziestoletni — rzecz o najmłodszych profesorach zwyczajnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1811−1945
Prawo, Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu, Strony 149 - 160
Pobierz artykuł PDF
Kierunki „migracji naukowych” niemieckich profesorów związanych z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1811–1945
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 169 - 180
Pobierz artykuł PDF
Dziekani Wydziału Prawa Uniwersytetu we Wrocławiu w latach 1811–1911
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 159 - 171
Pobierz artykuł PDF
Działalność Urzędu Patentowego w zakresie ochrony znaków towarowych na podstawie rozporządzenia o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych z 1928 roku — zarys problematyki
Prawo, Studia historycznoprawne, Strony 163 - 173
Pobierz artykuł PDF
Tendencje unifikacyjne państw europejskich w zakresie prawa autorskiego w drugiej połowie XIX wieku
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 287-298
Pobierz artykuł PDF
O problemie ochrony niemieckich praw własności intelektualnej w Polsce w pierwszych latach po II wojnie światowej
Prawo, Studia historycznoprawne, Strony 95-107
Pobierz artykuł PDF
Władysław Andrychiewicz’s views on the protection of the business name
Prawo, Studia historycznoprawne, Strony 69-80
Pobierz artykuł PDF
Wkład Władysława Górskiego w prace Zespołu Prawa Cywilnego Materialnego Komisji Kodyfikacyjnej PRL
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, , Strony 111-125
Pobierz artykuł PDF