Artykuły:
Kilka uwag o wolności i niewoli, prawdzie i kłamstwie w świecie antycznych Greków i Rzymian
Prawo, Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 105 - 115
Pobierz artykuł PDF
Jeszcze o institorze i o actio institoria
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 29 - 45
Pobierz artykuł PDF
O różnych znaczeniach terminu taberna
Prawo, Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 435 - 446
Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o historii rzymskiego prawa handlowego
Prawo, Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu, Strony 39 - 48
Pobierz artykuł PDF