Artykuły:
Z dziejów Katedry, a później Zakładu Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Wrocławskiego (1945–2015)
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 68 - 82
Pobierz artykuł PDF
Prawne konsekwencje rozwodu w  Kodeksie z  Gortyny
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 35 - 48
Pobierz artykuł PDF
Zasada „wspólnik mojego wspólnika nie jest moim wspólnikiem” w pewnym konsylium Alexandra Tartagnusa
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 57 - 72
Pobierz artykuł PDF
Dwanaście kolumn z Gortyny — historia odkrycia
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 11 - 23
Pobierz artykuł PDF
Consilia a inne gatunki literatury prawniczej
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 721-732
Pobierz artykuł PDF
Tyrania cicha i zawoalowana według traktatu „De tyranno” Bartolusa de Saxoferrato
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 369-394
Pobierz artykuł PDF
Tyran i rządy tyrańskie w ujęciu Bartolusa de Saxoferrato
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 215-231
Pobierz artykuł PDF