Artykuły:
Elektroniczne zarządzanie dokumentacją jako przykład informatyzacji działalności administracji publicznej
Prawo, Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 25 - 34
Pobierz artykuł PDF