Artykuły:
Ochrona zabytków na wypadek sytuacji kryzysowej
Przegląd Prawa i Administracji, Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 145 - 157
Pobierz artykuł PDF
Prawo do dobrej administracji — w kierunku upraszczania języka urzędowego w Polsce i w Czechach
Przegląd Prawa i Administracji, Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 145 - 163
Pobierz artykuł PDF
Kwalifikacja zabytków i ich ochrona w Czechosłowacji w latach 1945–1958
Prawo, Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu, Strony 229 - 251
Pobierz artykuł PDF
Prawo inspirowane życiem — nowy czeski Kodeks cywilny regulacja prawa spadkowego
Prawo, Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 47 - 56
Pobierz artykuł PDF
Elastyczny model transferu technologii — niwelowanie barier organizacyjnych i prawnych komercjalizacji wiedzy na uczelniach
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 397-408
Pobierz artykuł PDF