Artykuły:
Regulacje stanów nadzwyczajnych w ustawie zasadniczej
Przegląd Prawa i Administracji, Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 55 - 67
Pobierz artykuł PDF
Referendum lokalne w trybie art. 170 ustawy zasadniczej. Studium przypadku
Prawo, Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 57 - 65
Pobierz artykuł PDF