Artykuły:
Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w państwowym systemie bezpieczeństwa wewnętrznego
Przegląd Prawa i Administracji, Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 245 - 257
Pobierz artykuł PDF
Forma podmiotu leczniczego a świadczenia zdrowotne
Prawo, Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 113 - 127
Pobierz artykuł PDF
Dokumentacja medyczna elementem bezpieczeństwa pracy ratownika medycznego
Prawo, Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 151 - 160
Pobierz artykuł PDF
Prywatyzacja wykonania zadania ochrony przeciwpożarowej przez gminę
Prawo, Ochotnicze straże pożarne – tradycja –samorząd –bezpieczeństwo, Strony 107 - 122
Pobierz artykuł PDF
Pożary odpadów a narażenie strażaków na substancje toksyczne
Prawo, Ochotnicze straże pożarne – tradycja –samorząd –bezpieczeństwo, Strony 187 - 197
Pobierz artykuł PDF
Sprawozdanie z konferencji „Ochotnicze straże pożarne — tradycja, samorząd, bezpieczeństwo”
Prawo, Ochotnicze straże pożarne – tradycja –samorząd –bezpieczeństwo, Strony 237 - 239
Pobierz artykuł PDF
Badania kliniczne na rzecz dobra pacjenta i gospodarki
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 539-553
Pobierz artykuł PDF