Artykuły:
Edycje i struktura "Ogrodu, ale nie plewionego" Wacława Potockiego
Prace Literackie, 50, 2010, Strony 15 - 25
Pobierz artykuł PDF
Dobro wspólne przesłanką współdziałania podmiotów publicznych i prywatnych w obszarze gospodarki komunalnej
Przegląd Prawa i Administracji, Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Strony 13 - 23
Pobierz artykuł PDF
Pomoc publiczna jako funkcja państwa wobec społecznej gospodarki rynkowej
Przegląd Prawa i Administracji, Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza, Strony 13 - 24
Pobierz artykuł PDF
Struktura prawna nadzoru nad regulowaną działalnością gospodarczą
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 447 - 460
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Maciej Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, ss. 408
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 17, 2015, Strony 213 - 217
Pobierz artykuł PDF
Obrót nieruchomościami w Unii Europejskiej wobec swobody przepływu kapitału
Prawo, Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 185 - 197
Pobierz artykuł PDF
Barokowi pamiętnikarze wobec „polskiego kodu kulturowego” — od krytyki do afirmacji (rekonesans)
Prace Literackie, , Strony 9-18
Pobierz artykuł PDF
Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Publicznego Prawa Gospodarczego „Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania” (Wrocław, 23–24 września 2019 roku)
Prawo, Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 625-628
Pobierz artykuł PDF