Artykuły:
Kształtowanie się koncepcji związku metropolitalnego w Polsce po 1990 roku
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 351 - 369
Pobierz artykuł PDF
Ewolucja pozycji prawnej kolegium regionalnej izby obrachunkowej
Prawo, Sto lat polskiej administracji publicznej, Strony 155 - 173
Pobierz artykuł PDF