Artykuły:
Konstrukcja recydywy w polskim kodeksie karnym z 1932 roku
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 179 - 189
Pobierz artykuł PDF
Ochrona czci i godności osobistej w projektach polskiego kodeksu karnego z 1932 roku
Prawo, Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 327 - 340
Pobierz artykuł PDF
Dwużeństwo bigamia w kodeksach karnych obowiązujących w Drugiej Rzeczypospolitej
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 181 - 195
Pobierz artykuł PDF
Ochrona miru domowego w prawie karnym Drugiej Rzeczypospolitej
Prawo, Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Strony 249 - 262
Pobierz artykuł PDF
Warunkowe zawieszenie wykonania kary — geneza instytucji i jej ujęcie w polskim kodeksie karnym z 1932 roku
Prawo, Studia historycznoprawne, Strony 161 - 173
Pobierz artykuł PDF
Obrona konieczna — uwagi o genezie instytucji oraz jej ujęciu w polskim kodeksie karnym z 1932 r.
Prawo, Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu, Strony 209 - 218
Pobierz artykuł PDF
Uwagi o instytucji przedawnienia w projekcie polskiego kodeksu karnego z 1932 roku
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 183 - 194
Pobierz artykuł PDF
Konstrukcja stanu wyższej konieczności w projekcie polskiego kodeksu karnego z 1932 roku
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 215 - 228
Pobierz artykuł PDF
Szkoły prawnicze jako przykład „demokratyzacji” wymiaru sprawiedliwości w początkach Polski Ludowej
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 247 - 262
Pobierz artykuł PDF
Główne założenia projektów ustaw o odpowiedzialności nieletnich na gruncie prawa karnego, opracowanych w początkach II Rzeczypospolitej
Prawo, Studia historycznoprawne, Strony 145 - 161
Pobierz artykuł PDF
Ewolucja zasady instancyjności w polskim kodeksie postępowania karnego z 1928 roku
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 179 - 198
Pobierz artykuł PDF
Przestępstwa przeciwko zrzeszeniom prawa publicznego w projekcie kodeksu karnego Komisji Kodyfi kacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej
Prawo, Studia historycznoprawne, Strony 79-93
Pobierz artykuł PDF
O genezie instytucji usiłowania i pracach nad jej ujęciem w projekcie polskiego kodeksu karnego z 1932 roku
Prawo, Studia historycznoprawne, Strony 99-113
Pobierz artykuł PDF
Koncepcja rehabilitacji sądowej w pracach Komisji Kodyfikacyjnej nad projektem polskiego kodeksu karnego z 1932 roku
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 73-88
Pobierz artykuł PDF