Artykuły:
Pomoc publiczna dla portów lotniczych na przykładzie portu lotniczego Gdynia-Kosakowo
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 461 - 474
Pobierz artykuł PDF
Zasady prawne relacji przedsiębiorców z organami władzy publicznej
Prawo, Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 53-63
Pobierz artykuł PDF