Artykuły:
Kilka uwag o obiektywizacji gospodarczych praw podstawowych
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 637 - 650
Pobierz artykuł PDF
Prawa podstawowe jako źródła celów społecznych i gospodarczych Unii Europejskiej
Prawo, Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 233-245
Pobierz artykuł PDF