Artykuły:
Konsolidacja na rynku OFE a reguły konkurencji
Przegląd Prawa i Administracji, 99, 2014, Strony 115 - 128
Pobierz artykuł PDF
Usługi w ogólnym interesie gospodarczym a wspólnotowe reguły konkurencji
Ekonomia, Instytucjonalne czynniki rozwoju gospodarczego pierwszej dekady XXI wieku, Strony 161 - 172
Pobierz artykuł PDF
Wymiana informacji między przedsiębiorcami w świetle reguł konkurencji UE
Ekonomia, Transformacje systemu gospodarczego (Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza), Strony 93 - 108
Pobierz artykuł PDF
Tying on the mobile apps market and competition rules
Ekonomia, , Strony 43 - 54
Pobierz artykuł PDF
Glosa do wyroku Sądu Generalnego z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie T-321/05 AstraZeneca przeciwko Komisji Europejskiej
Prawo, 315/1, 2013, Strony 345 - 355
Pobierz artykuł PDF
Zastosowanie art. 101 ust. 1 TFUE przez krajowe organy antymonopolowe w  sytuacji, gdy porozumienie ograniczające konkurencję spełnia kryteria de minimis, a  konkurencja zostaje w  znacznym stopniu ograniczona — glosa do orzeczenia z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie C-226/11 Expedia
Prawo, 317, 2015, Strony 209 - 218
Pobierz artykuł PDF
Ograniczenia dystrybucji selektywnej przez platformy online — uwagi na tle sprawy Coty
Prawo, Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 333-342
Pobierz artykuł PDF