Artykuły:
Współdziałanie organów administracji rządowej i samorządowej w stanach nadzwyczajnych
Przegląd Prawa i Administracji, Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 83 - 94
Pobierz artykuł PDF
Przedmowa
Przegląd Prawa i Administracji, Otoczenie administracji publicznej, Strony 9 - 11
Pobierz artykuł PDF
Prakseologiczna interpretacja zjawiska administracji publicznej z perspektywy relatywizmu granic organizacji
Przegląd Prawa i Administracji, Otoczenie administracji publicznej, Strony 79 - 102
Pobierz artykuł PDF
Europejskie wpływy na funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 327 - 350
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Prawo, Sto lat polskiej administracji publicznej, Strony 11 - 13
Pobierz artykuł PDF
Stulecie polskiego prawa urzędniczego
Prawo, Sto lat polskiej administracji publicznej, Strony 83 - 113
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Prawo, Niepomijalność administracji publicznej, Strony 9-10
Pobierz artykuł PDF
Dyspersja administracji jako przyczyna niepomijalności administracji publicznej
Prawo, Niepomijalność administracji publicznej, Strony 161-184
Pobierz artykuł PDF