Artykuły:
Instytut Nauk Administracyjnych w siedemdziesięcioleciu Uniwersytetu Wrocławskiego
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 85 - 92
Pobierz artykuł PDF
Początki Zakładu Nauki Administracji — jego teraźniejszość i przyszłość
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 93 - 103
Pobierz artykuł PDF
Problem samodzielności organu administracyjnego w świetle idei państwa prawnego
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 71 - 75
Pobierz artykuł PDF
Redukowanie administracji publicznej — argumenty współczesne
Prawo, Niepomijalność administracji publicznej, Strony 33-37
Pobierz artykuł PDF