Artykuły:
Współczesne oblicze przedsiębiorczości w branży medycznej — studium przypadku
Przegląd Prawa i Administracji, Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza, Strony 149 - 160
Pobierz artykuł PDF
Złośliwe problemy w otoczeniu administracji publicznej
Przegląd Prawa i Administracji, Otoczenie administracji publicznej, Strony 29 - 43
Pobierz artykuł PDF
Kontraktowe i relacyjne mechanizmy koordynacji w sieciach międzyorganizacyjnych
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 403-412
Pobierz artykuł PDF
Asymetria informacji na rynku zamówień publicznych
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego, Strony 81-90
Pobierz artykuł PDF
Egzogeniczne i endogeniczne źródła asymetrii informacji na rynku zamówień publicznych
Prawo, Niepomijalność administracji publicznej, Strony 59-69
Pobierz artykuł PDF