Artykuły:
Historia Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego w Instytucie Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 283 - 286
Pobierz artykuł PDF
Współczesne reminiscencje absolutystycznego modelu policji administracyjnej
Przegląd Prawa i Administracji, Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 95 - 105
Pobierz artykuł PDF
W siedemdziesiątą rocznicę urodzin Profesora Leona Kieresa
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 13 - 15
Pobierz artykuł PDF
Prawo administracyjne prywatne. Propozycja nowego terminu w siatce pojęciowej polskiego prawa administracyjnego
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 149 - 165
Pobierz artykuł PDF
Uwagi w sprawie publicznoprawnej determinacji ram przedmiotowych publicznego prawa gospodarczego
Prawo, , Strony 57 - 70
Pobierz artykuł PDF
Sprawozdanie z Międzynarodowej Letniej Szkoły Prawa „Prawna regulacja działalności turystycznej — rosyjskie tendencje i zagraniczna specyfika”, Soczi, 31 lipca–11 sierpnia 2016 r.
Prawo, , Strony 139 - 141
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Prawo, Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 9 - 9
Pobierz artykuł PDF
Metoda promocji jako typ metody regulacji
Prawo, Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 253 - 261
Pobierz artykuł PDF
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Prawo i  administracja wobec współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i międzynarodowych”, Wrocław, 9–10 czerwca 2017 r.
Prawo, Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 313 - 315
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Prawo, Ochotnicze straże pożarne – tradycja –samorząd –bezpieczeństwo, Strony 9 - 9
Pobierz artykuł PDF
Problemy kodyfikacji prawa administracyjnego w ujęciu nauki radzieckiej w latach 1956–1967
Prawo, Sto lat polskiej administracji publicznej, Strony 285 - 299
Pobierz artykuł PDF
O właściwej i niewłaściwej reglamentacji podejmowania działalności gospodarczej
Prawo, Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 193-205
Pobierz artykuł PDF
Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Publicznego Prawa Gospodarczego „Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania” (Wrocław, 23–24 września 2019 roku)
Prawo, Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 625-628
Pobierz artykuł PDF
Niezbędność organów państwowego nadzoru policyjnego w gospodarce
Prawo, Niepomijalność administracji publicznej, Strony 129-146
Pobierz artykuł PDF
Prawo gospodarczo-administracyjne w koncepcji „dwóch sektorów” Piotra Iwanowicza Stuczki
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 101-117
Pobierz artykuł PDF
Prawo gospodarcze w trychotomicznym podziale prawa Wramszapu Samsonowicza Tadewosjana
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 467-475
Pobierz artykuł PDF
Samoregulacja działalności gospodarczej i zawodowej. Organizacje samoregulacyjne w prawie rosyjskim
Prawo, Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 125-138
Pobierz artykuł PDF
70 lat Profesora Tadeusza Kocowskiego
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 13-15
Pobierz artykuł PDF
Swobody cząstkowe — próba klasyfikacji
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 123-133
Pobierz artykuł PDF