Artykuły:
Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w organizowaniu usług publicznych
Przegląd Prawa i Administracji, Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Strony 79 - 89
Pobierz artykuł PDF
Kierunki rozwoju nauki publicznego prawa gospodarczego z perspektywy instytucji i wartości konstytucyjnych
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 547 - 557
Pobierz artykuł PDF
Działania państwa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości — ujęcie normatywne, funkcjonalne i strukturalne
Prawo, Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 179-191
Pobierz artykuł PDF
Państwo administracji
Prawo, Niepomijalność administracji publicznej, Strony 147-160
Pobierz artykuł PDF