Artykuły:
Publiczne prawa podmiotowe jednostek samorządu terytorialnego
Prawo, Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 215-229
Pobierz artykuł PDF