Artykuły:
List gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 17
Pobierz artykuł PDF