Artykuły:
Geneza konstrukcji nadzoru nad samorządem terytorialnym w departamencie we Francji
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 303 - 310
Pobierz artykuł PDF
Uwagi o jednej z koncepcji naukowych Profesora Tadeusza Kocowskiego
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 29
Pobierz artykuł PDF