Artykuły:
Recenzja: „Wrocławska Diagnoza Społeczna” — seria wydawnicza, t. 1–3
Forum Socjologiczne, Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży, Strony 328 - 337
Pobierz artykuł PDF
Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 161 - 163
Pobierz artykuł PDF
O potrzebie jednolitości koncepcji strony postępowania administracyjnego
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 165 - 176
Pobierz artykuł PDF
Domniemanie prawidłowości milczącego załatwienia sprawy
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 45 - 58
Pobierz artykuł PDF
Koncepcja prawomocności orzeczeń sądów administracyjnych
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 1, 2010, Strony 265 - 305
Pobierz artykuł PDF
Instytucje prawne gwarancji zgodności z prawem jako niepomijalny element regulacji prawa administracyjnego
Prawo, Niepomijalność administracji publicznej, Strony 11-20
Pobierz artykuł PDF
Gwarancje prawne zasady ogólnej zaufania do przedsiębiorcy
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 47-56
Pobierz artykuł PDF