Artykuły:
Planowanie przestrzenne wobec interesu publicznego i prywatnego
Przegląd Prawa i Administracji, Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Strony 63 - 77
Pobierz artykuł PDF
Niezawisły, bezstronny i niezależny sąd z perspektywy publicznego prawa gospodarczego
Przegląd Prawa i Administracji, Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza, Strony 133 - 145
Pobierz artykuł PDF
Wprowadzenie
Prawo, Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 11 - 11
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Prawo, Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 13-14
Pobierz artykuł PDF
Reglamentacja — ograniczenie i uprawnienie
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 99-113
Pobierz artykuł PDF