Artykuły:
Koncepcja prawa interwencjonizmu
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 559 - 568
Pobierz artykuł PDF
Interwencjonizm państwa członkowskiego Unii Europejskiej w gospodarce
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 115-122
Pobierz artykuł PDF