Artykuły:
Współdziałanie gminy i przedsiębiorców prywatnych w realizacji gminnych przewozów pasażerskich
Przegląd Prawa i Administracji, Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Strony 109 - 122
Pobierz artykuł PDF
Nowe procedury publicznego prawa gospodarczego. Problem gwarancji procesowych dla podmiotów działalności gospodarczej
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 593 - 608
Pobierz artykuł PDF
Niepomijalność standardów „dobrej administracji” w publicznym prawie gospodarczym
Prawo, Niepomijalność administracji publicznej, Strony 211-225
Pobierz artykuł PDF
Realizacja polityki innowacyjnej państwa — podmioty i sposoby realizacji
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 145-157
Pobierz artykuł PDF