Artykuły:
Aksjologia i prawo przekształceń własnościowych w gospodarce
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 609 - 621
Pobierz artykuł PDF
Wprowadzenie do aksjologii prawa gospodarczego publicznego
Prawo, Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 221-231
Pobierz artykuł PDF
Przesłanki prawne wsparcia przedsiębiorców
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 159-168
Pobierz artykuł PDF