Artykuły:
Antycypacyjna rola przepisów planu miejscowego w systemie zapewniania bezpieczeństwa ludności w stanie klęski żywiołowej
Przegląd Prawa i Administracji, Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 107 - 121
Pobierz artykuł PDF
Mediatorzy i instytucje mediacyjne w otoczeniu administracji
Przegląd Prawa i Administracji, Otoczenie administracji publicznej, Strony 183 - 196
Pobierz artykuł PDF
The phenomenon of privatization of public professions as one of the elements of political changes in Poland
Ekonomia, Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku (wybrane zagadnienia), Strony 207 - 221
Pobierz artykuł PDF
Stanowisko asystenta w prokuraturze — uwarunkowania prawne i praktyka
Prawo, 315/1, 2013, Strony 273 - 290
Pobierz artykuł PDF
Syndrom wypalenia zawodowego w administracji publicznej
Prawo, Sto lat polskiej administracji publicznej, Strony 403 - 419
Pobierz artykuł PDF
Kwestia (nie)pomijalności organów administracji publicznej w kontekście obowiązywania przepisów dotyczących nazw ulic
Prawo, Niepomijalność administracji publicznej, Strony 285-304
Pobierz artykuł PDF
Kategoria prawna symbolu w rozumieniu przepisów ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gmin, budowli i obiektów użyteczności publicznej oraz pomniki w świ
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 99-129
Pobierz artykuł PDF
Retrospektywna perspektywa badań prowadzonych przez Alice Miller nad związkami czarnej pedagogiki i znaczeniem relacji rodzinnych dla kształtowania się postaw społecznych wspierających nazizm i faszyzm
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 363-374
Pobierz artykuł PDF
Aksjologia mediacji z udziałem przedsiębiorców — refleksje
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 195-200
Pobierz artykuł PDF