Artykuły:
Kilka uwag na temat przepisów ogólnych projektu ustawy Prawo przedsiębiorców
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 431 - 446
Pobierz artykuł PDF
Informacja i prawo do informacji. Wybrane zagadnienia
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 203-214
Pobierz artykuł PDF