Artykuły:
O niezależności banku centralnego raz jeszcze
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 215-223
Pobierz artykuł PDF