Artykuły:
Państwo a samorządy zawodów zaufania publicznego
Przegląd Prawa i Administracji, Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza, Strony 69 - 80
Pobierz artykuł PDF
Ograniczenie działalności telekomunikacyjnej w stanie wojennym i stanie wyjątkowym
Przegląd Prawa i Administracji, Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 217 - 229
Pobierz artykuł PDF
Nadawanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
Prawo, Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 199 - 210
Pobierz artykuł PDF
Regulacja zawodów zaufania publicznego w społecznej gospodarce rynkowej
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 225-236
Pobierz artykuł PDF