Artykuły:
Zasady prawidłowej legislacji w kontekście aktów prawa wewnętrznego
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 217-225
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Zbigniew Leoński, Marek Szewczyk, Marcin Kruś, Prawo zagospodarowania przestrzeni
Prawo, Niepomijalność administracji publicznej, Strony 321-327
Pobierz artykuł PDF
Związek metropolitalny jako organizator publicznego transportu zbiorowego
Prawo, Związki publicznoprawne w świetle współczesnego prawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego, Strony 365-375
Pobierz artykuł PDF
Funkcje organów administracji publicznej w zakresie gospodarki nieruchomościami
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 269-278
Pobierz artykuł PDF