Artykuły:
Historia Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 111 - 118
Pobierz artykuł PDF
Budżet zadaniowy jako metoda planowania budżetowego
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 119 - 132
Pobierz artykuł PDF
Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
Przegląd Prawa i Administracji, Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza, Strony 263 - 275
Pobierz artykuł PDF
Organizacja oraz finansowanie publicznego radia i telewizji w Republice Federalnej Niemiec
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 167 - 184
Pobierz artykuł PDF
Pojęcie i podstawowe zasady determinujące odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 1, 2010, Strony 375 - 407
Pobierz artykuł PDF
Wieloletnia prognoza finansowa — instrument wydłużenia planowania gospodarki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 2, 2011, Strony 33 - 48
Pobierz artykuł PDF
Usługi jako przedmiot podatku od towarów i usług w Polsce
Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 3, 2012, Strony 339 - 367
Pobierz artykuł PDF
Rozszerzenie źródeł finansowania deficytu budżetu jednostek samorządu terytorialnego
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 657-670
Pobierz artykuł PDF
Ustrojowe i podatkowe aspekty prawne świadczenia materialnych usług publicznych przez gminę niemiecką
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 279-291
Pobierz artykuł PDF