Artykuły:
SPZOZ jako przedsiębiorca w prawie podatkowym — refleksja w świetle orzecznictwa
Przegląd Prawa i Administracji, Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza, Strony 207 - 218
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Przegląd Prawa i Administracji, Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 11 - 11
Pobierz artykuł PDF
Kompetencje wojewody w stosunku do podmiotów leczniczych w stanach nadzwyczajnych
Przegląd Prawa i Administracji, Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 159 - 170
Pobierz artykuł PDF
Podmioty służby zdrowia w PRL
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 343-349
Pobierz artykuł PDF
Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych a prawo do prywatności — konkurencja interesów na przykładzie znaków identyfikacyjnych pacjenta
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 311-319
Pobierz artykuł PDF