Artykuły:
Racjonalny ustawodawca a konstrukcja prawna sprawy sądowoadministracyjnej
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 547-559
Pobierz artykuł PDF
Rozwój instytucji wznowienia postępowania administracyjnego: od totalitaryzmu do demokracji
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 433-445
Pobierz artykuł PDF
Reglamentacja dostępu do pasa drogowego a koszty przełożenia sieci na drogach publicznych
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 333-342
Pobierz artykuł PDF