Artykuły:
Spółka partnerska — czas na zmiany
Przegląd Prawa i Administracji, Osiemdziesiąt lat polskiego prawa handlowego, Strony 111 - 129
Pobierz artykuł PDF
Wolny zawód — mit czy rzeczywistość prawna?
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 541 - 558
Pobierz artykuł PDF
Wolność gospodarcza a wolny zawód
Przegląd Prawa i Administracji, Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza, Strony 235 - 244
Pobierz artykuł PDF
Wolne zawody w przyszłości
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 365-376
Pobierz artykuł PDF