Artykuły:
Wprowadzenie dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego PSP
Przegląd Prawa i Administracji, Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 15 - 16
Pobierz artykuł PDF
Organizacja działań ratowniczych podczas zdarzeń drogowych
Przegląd Prawa i Administracji, Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 319 - 330
Pobierz artykuł PDF
Perspektywy rozwoju ochotniczych straży pożarnych
Prawo, Ochotnicze straże pożarne – tradycja –samorząd –bezpieczeństwo, Strony 73 - 83
Pobierz artykuł PDF
Nowy rozdział w rozwoju ochotniczych straży pożarnych
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 409-417
Pobierz artykuł PDF