Artykuły:
Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Przegląd Prawa i Administracji, Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 331 - 343
Pobierz artykuł PDF
Ochotnicza straż pożarna w  krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym
Prawo, Ochotnicze straże pożarne – tradycja –samorząd –bezpieczeństwo, Strony 123 - 133
Pobierz artykuł PDF
Czy nauka może służyć bezpieczeństwu powszechnemu?
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 453-461
Pobierz artykuł PDF