Artykuły:
Uwarunkowania międzynarodowe i europejskie arbitrażu elektronicznego
Przegląd Prawa i Administracji, Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza, Strony 289 - 299
Pobierz artykuł PDF
Możliwości reakcji państwa na kryzysy a odpowiedzialność wobec inwestora zagranicznego
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 497-503
Pobierz artykuł PDF