Artykuły:
Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży. Wprowadzenie
Forum Socjologiczne, Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży, Strony 9 - 14
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Lehrbuch der Bildungssoziologie, red. Rolf Becker, VS Verlag für Sozialwissenschaften
Forum Socjologiczne, Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży, Strony 316 - 319
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Pokolenie wygranych? Trzecia część badań nad sytuacją dzieci i młodzieży w procesie transformacji, red. Jan Sztumski
Forum Socjologiczne, Wiedza-Nauka-Poznanie naukowe, Strony 169 - 173
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Mirosław J. Szymański, Socjologia edukacji. Zarys problematyki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, ss. 218
Forum Socjologiczne, Nowe trendy w konsumpcji i zmiany w komunikowaniu społecznym. Współczesne orientacje i metody badań, Strony 261 - 264
Pobierz artykuł PDF
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy — wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne
Forum Socjologiczne, Cywilizacje w perspektywie socjologicznej. Stan i kierunki badań nad cywilizacjami współczesnego świata, Strony 320 - 324
Pobierz artykuł PDF
Konferencje Zakładu Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii UWr z cyklu „Bezpieczeństwo a edukacja”
Forum Socjologiczne, Wartości, moda, innowacje. Zachowania konsumenckie z perspektywy społecznej i ekonomicznej, Strony 306 - 313
Pobierz artykuł PDF
Idea synergicznego i permanentnego zarządzania jakością (total quality management) — geneza, cele i zasady
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 569-582
Pobierz artykuł PDF