Artykuły:
Tendencje w koncesjonowaniu działalności gospodarczej w prawie polskim
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 627-640
Pobierz artykuł PDF