Artykuły:
O symbiozie prawa antymonopolowego i demokracji
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 581 - 592
Pobierz artykuł PDF
Prawo antymonopolowe a polityka wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorców
Prawo, Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 369-379
Pobierz artykuł PDF
Domniemania w prawie konkurencji — przejaw pragmatyzmu czy analityczna droga na skróty w ochronie konkurencji przez państwo?
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 823-831
Pobierz artykuł PDF