Artykuły:
Współczesne oblicze przedsiębiorczości w branży medycznej — studium przypadku
Przegląd Prawa i Administracji, Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza, Strony 149 - 160
Pobierz artykuł PDF
Złośliwe problemy w otoczeniu administracji publicznej
Przegląd Prawa i Administracji, Otoczenie administracji publicznej, Strony 29 - 43
Pobierz artykuł PDF
Kontraktowe i relacyjne mechanizmy koordynacji w sieciach międzyorganizacyjnych
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 403-412
Pobierz artykuł PDF
Asymetria informacji na rynku zamówień publicznych
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego, Strony 81-90
Pobierz artykuł PDF
Egzogeniczne i endogeniczne źródła asymetrii informacji na rynku zamówień publicznych
Prawo, Niepomijalność administracji publicznej, Strony 59-69
Pobierz artykuł PDF
Z problematyki emigracji z Grecji do Polski Ludowej
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 291-301
Pobierz artykuł PDF
Zaufanie w systemie zamówień publicznych
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 855-863
Pobierz artykuł PDF