Artykuły:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w procesie współdziałania podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej
Przegląd Prawa i Administracji, Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Strony 135 - 143
Pobierz artykuł PDF
Podmioty gminne w prawie zamówień publicznych
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 281 - 290
Pobierz artykuł PDF
Realizacja funkcji zarządu mieniem publicznym w prawie zamówień publicznych
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 873-882
Pobierz artykuł PDF