Artykuły:
Pojęcie zadań użyteczności publicznej w ustawie o gospodarce komunalnej — granice znaczeniowe
Przegląd Prawa i Administracji, Współdziałanie podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Strony 35 - 45
Pobierz artykuł PDF
Historia Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego w Instytucie Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 283 - 286
Pobierz artykuł PDF
Spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego wobec wolności działalności gospodarczej
Przegląd Prawa i Administracji, Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza, Strony 175 - 188
Pobierz artykuł PDF
Wolność prowadzenia działalności gospodarczej w świetle art. 16 Karty praw podstawowych — wybrane problemy
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 499 - 510
Pobierz artykuł PDF
Regulacja zmian umów o zamówienia publiczne a założenie o racjonalności prawodawcy
Przegląd Prawa i Administracji, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Strony 431-443
Pobierz artykuł PDF
Prawne uwarunkowania wpływu wykonawców na treść umów o zamówienia publiczne
Prawo, Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 545-557
Pobierz artykuł PDF
Problem zamówień publicznych w PRL
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 361-369
Pobierz artykuł PDF
Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi — pomiędzy umową cywilnoprawną a publicznoprawną
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 883-893
Pobierz artykuł PDF