Artykuły:
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy w zamówieniach publicznych. Kilka propozycji de lege ferenda
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 511 - 532
Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o nadchodzącej ewaluacji pierwszego roku obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 895-906
Pobierz artykuł PDF