Artykuły:
Osiąganie efektu innowacyjności przy realizacji zadań publicznych w ramach umowy partnerstwa publiczno-prywatnego
Przegląd Prawa i Administracji, Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa, Strony 185 - 194
Pobierz artykuł PDF
Ochotnicza straż pożarna jednostką ochrony przeciwpożarowej
Prawo, Ochotnicze straże pożarne – tradycja –samorząd –bezpieczeństwo, Strony 37 - 48
Pobierz artykuł PDF
Problematyka wyłączenia stosowania ustawy Prawo przedsiębiorców (wybrane zagadnienia)
Prawo, Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Strony 91-105
Pobierz artykuł PDF
Systemowe ujęcie kontroli w nowym prawie zamówień publicznych
Prawo, Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego, Strony 953-965
Pobierz artykuł PDF