Artykuły:
Przyczynek do określenia istoty convicium facere w prawie przedklasycznym
Prawo, Studia Historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego, Strony 91 - 103
Pobierz artykuł PDF
Iniuria post mortem testatoris w prawie rzymskim okresu klasycznego w świetle koncepcji iniuria indirecta
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 11 - 28
Pobierz artykuł PDF
Stroje Rzymianek w kontekście brzmienia fragmentu D. 47, 10, 15, 15 Ulpianus libro 77 ad edictum
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 49 - 65
Pobierz artykuł PDF
Wyłączenie od zeznawania i prawo odmowy zeznań w rzymskim procesie karnym
Prawo, Studia historycznoprawne, Strony 59 - 71
Pobierz artykuł PDF
Pochodzenie a wiarygodność świadka w rzymskich procesach karnych w świetle wybranych mów Cycerona
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 25 - 40
Pobierz artykuł PDF
Palenie ksiąg w starożytnym Rzymie jako przejaw autorytarnego ograniczania republikańskiej wolności słowa
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 201-214
Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag na temat zasady swobodnej oceny dowodów w rzymskim procesie karnym w kontekście „zasady pluralizmu dowodowego”
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 529-544
Pobierz artykuł PDF
Kobiety jako oskarżycielki w rzymskich postępowaniach karnych?
Prawo, Studia Historycznoprawne, Strony 11-22
Pobierz artykuł PDF