Artykuły:
Notariusz jako przedsiębiorca szczególnego rodzaju
Przegląd Prawa i Administracji, Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego, Strony 9 - 32
Pobierz artykuł PDF