Artykuły:
Współczesne oblicze przedsiębiorczości w branży medycznej — studium przypadku
Przegląd Prawa i Administracji, Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza, Strony 149 - 160
Pobierz artykuł PDF