Artykuły:
Uwagi o aktach przemocy i ich typach kwalifikowanych we francuskim prawie karnym
Przegląd Prawa i Administracji, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 235 - 246
Pobierz artykuł PDF
Uwagi o statusie przedsiębiorcy we francuskim prawie gospodarczym
Przegląd Prawa i Administracji, Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza, Strony 161 - 173
Pobierz artykuł PDF
Stan wyjątkowy jako przykład stanu nadzwyczajnego w doktrynie francuskiej. Interpretacja pojęcia
Przegląd Prawa i Administracji, Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 69 - 80
Pobierz artykuł PDF
Uwagi o obowiązkach przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w stanach nadzwyczajnych
Przegląd Prawa i Administracji, Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Strony 207 - 216
Pobierz artykuł PDF
Niektóre aspekty kryminologiczne dzieciobójstwa w Polsce i we Francji w XX wieku
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 27, 2011, Strony 275 - 288
Pobierz artykuł PDF
O dzieciobójstwie z perspektywy statystyk
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 26, 2010, Strony 11 - 34
Pobierz artykuł PDF
„Okres porodu” i jego konsekwencje temporalne na gruncie art.149 k.k.
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 25, 2009, Strony 71 - 88
Pobierz artykuł PDF
Z problematyki przestępczości ubezpieczeniowej w sektorze komunikacyjnym
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 24, 2009, Strony 35 - 48
Pobierz artykuł PDF
Temporalne aspekty kontratypu obrony koniecznej
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 23, 2008, Strony 11 - 27
Pobierz artykuł PDF
Z rozważań o terrorystycznym charakterze przestępstwa
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 22, 2008, Strony 11 - 26
Pobierz artykuł PDF
Uwagi o przestępstwie uprzywilejowanym z perspektywy dzieciobójstwa
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 29, 2013, Strony 15 - 30
Pobierz artykuł PDF
O kwalifikowanych typach zabójstwa we francuskim prawie karnym
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 30, 2013, Strony 13 - 27
Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o  „wypadku mniejszej wagi”
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 31, 2014, Strony 37 - 51
Pobierz artykuł PDF
Uwagi o  wybranych typach kwalifikowanych przestępstwa zabójstwa we włoskim prawie karnym
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 35, 2015, Strony 53 - 69
Pobierz artykuł PDF
“Cruelty” as a qualified hallmark of the crime of murder and rape
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 38, 2015, Strony 37 - 50
Pobierz artykuł PDF
Z problematyki przestępczości zorganizowanej w prawie francuskim
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 39, 2016, Strony 13 - 29
Pobierz artykuł PDF
The problem of women’s crime. Selected tendencies
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 42, 2016, Strony 9 - 26
Pobierz artykuł PDF
Z rozważań o znamionach zmodyfikowanych odmian przestępstwa zgwałcenia z perspektywy polskiego i francuskiego prawa karnego
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 41, 2016, Strony 13 - 31
Pobierz artykuł PDF
On the phenomenon of female juvenile delinquency
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 47, 2018, Strony 69 - 90
Pobierz artykuł PDF
Terroryzm z perspektywy nauczania trzech papieży — Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, , Strony 243-261
Pobierz artykuł PDF
Z rozważań o niektórych właściwościach typów zmodyfikowanych przestępstw
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 129-143
Pobierz artykuł PDF